Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $y = \frac{{{x^2} + x + 4}}{{x + 1}}$ có đồ thị $(C).$ Đường thẳng $(d):y = - x + m$ cắt đồ thị $(C)$ tại hai điểm phân biệt M, N. Khi m thay đổi, trung điểm I luôn thuộc một đường thẳng cố định. Hỏi đó là đường thẳng nào?

268

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12