Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ { - 2;\left. 2 \right\}} \right.,$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

461

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12