Chi tiết câu hỏi

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 700 nm?

245

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12