Chi tiết câu hỏi

Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, phương pháp tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị được sử dụng trong việc gì ?

151

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 12