Chi tiết câu hỏi

Trên bàn có 20 quả cam, $\frac{1}{4}$ số cam trên bàn có là bao nhiêu ?

246

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2