Chi tiết câu hỏi

Ở miền hút của rễ, các bó mạch sắp xếp như thế nào ?

161

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6