Chi tiết câu hỏi

Loại cây trồng nào dưới đây cần nhiều muối đạm ?
1. Cà chua
2. Cải bắp
3. Khoai tây
4. Lúa

129

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6