Chi tiết câu hỏi

Loại cây trồng nào dưới đây cần nhiều muối kali ?
1. Ngô
2. Cà tím
3. Khoai lang
4. Su hào

153

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6