Chi tiết câu hỏi

Khi trồng cải củ, người ta thường bón nhiều loại phân bón nào ?
1. Đạm
2. Lân
3. Natri
4. Kali

169

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6