Chi tiết câu hỏi

Dựa vào nhu cầu phân bón, em hãy cho biết cây trồng nào dưới đây không cùng nhóm với các cây trồng còn lại ?
1. Lúa
2. Cà chua
3. Đậu
4. Cà rốt

139

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6