Chi tiết câu hỏi

Dựa vào nhu cầu phân bón, em hãy cho biết cây trồng nào dưới đây không cùng nhóm với các cây trồng còn lại ?
1. Khoai lang
2. Su hào
3. Cà rốt
4. Cải củ

142

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6