Chi tiết câu hỏi

Dựa vào bộ phận sinh dưỡng biến dạng, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?
1. Cây khoai tây
2. Cây su hào
3. Cây củ đậu
4. Cây chuối

240

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6