Chi tiết câu hỏi

Củ của cây nào dưới đây có cùng nguồn gốc phát sinh với củ khoai lang ?
1. Cải củ
2. Chuối
3. Khoai tây
4. Riềng

432

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6