Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 12cm, chiều cao bằng 18cm. Tính độ dài cạnh bên của hình chóp đó.

290

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8