Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng 12cm, góc ở đáy của mặt bên bằng ${45^o}.$ Tính độ dài chiều cao của hình chóp S.ABC đó.

213

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8