Chi tiết câu hỏi

Người ta định đắp một bệ tượng đài hình chóp cụt đều đáy là hình vuông, cạnh đáy nhỏ bằng 3m, cạnh đáy lớn bằng 6m, chiều cao bằng 5m. Nguyên liệu được chở đến bằng xe ô tô, mỗi chuyến chở được nhiều nhất $2,2\,{m^3}.$ Hỏi phải chở ít nhất bao nhiêu chuyến xe để đủ nguyên liệu cho công trình đó?

272

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8