Chi tiết câu hỏi

Một hình chóp cụt tứ giác đều, có cạnh đáy lớn bằng 18cm, cạnh đáy nhỏ bằng 8cm, chiều cao của hình chóp cụt đều đó là 12cm. Tính thể tích của khối chóp cụt đều đó.

225

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8