Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF có cạnh đáy bằng 5cm, cạnh bên bằng 13cm. Tính thể tích của khối chóp đó.

904

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8