Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đường cao SH bằng 10cm và mặt bên có góc ở đỉnh bằng ${60^o}.$ Tính thể tích của khối chóp đó.

245

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8