Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a và $\widehat {ASB} = {60^o}.$ Tính thể tích của khối chóp đó.

221

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8