Chi tiết câu hỏi

 Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“… Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng; trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khoẻ mạnh như thần”.
(Con Rồng cháu Tiên)
1. Các từ hồng hào, đẹp đẽ, khôi ngô, khoẻ mạnh trong đoạn văn trên diễn tả điều gì? Trong các từ đó, từ nào là từ láy, từ nào là từ ghép?
2. Nhận xét về các chi tiết tưởng tượng kì ảo được sử dụng trong đoạn văn trên.
3. Chi tiết Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra một trăm người con có ý nghĩa gì?
4. Có ý kiến cho rằng, truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi cao quý và thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng của người Việt. Em có đồng ý với nhận xét đó không? Trình bày ý kiến của em bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng).

1319

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6