Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“… Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình, tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn”.
(Con Rồng cháu Tiên, Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục) 1. Tìm từ láy trong đoạn văn trên. Từ láy đó đồng nghĩa với từ nào?
2. Đoạn văn trên có các từ mượn nào? Chỉ ra và đặt câu với các từ mượn mà em tìm được.
3. Em hiểu gì về lời dặn dò của Lạc Long Quân: “…khi có việc gì thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn”.
4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 câu) nêu ấn tượng của em về nhân vật Lạc Long Quân.

194

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6