Chi tiết câu hỏi

Kể lại chuyện “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” bằng ngôi kể của nhân vật Sơn Tinh (hoặc Thuỷ Tinh).

196

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6