Chi tiết câu hỏi

1. Câu văn “Trong vườn nhà em có một cây to là cây mít rất to.” mắc lỗi gì? Em hãy chỉ ra và sửa lại cho đúng.
2. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Ðứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!” .
Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.
(Sự tích Hồ Gươm, Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục) a. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
b. Nhận xét về ngôi kể trong đoạn văn trên.
c. Tìm hai từ Hán Việt có trong đoạn văn trên và cho biết dấu hiệu gì giúp em nhận biết đó là từ Hán Việt?
d. Em biết truyền thuyết nào của nước ta cũng xuất hiện hình ảnh Rùa Vàng? Theo em, hình tượng Rùa Vàng trong truyền thuyết Việt Nam tượng trưng cho ai và cho điều gì?

262

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6