Chi tiết câu hỏi

Kể về một việc tốt mà em đã làm (giúp đỡ bạn bè trong học tập, nhặt được của rơi trả lại người mất, tham gia từ thiện, ...)

174

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6