Chi tiết câu hỏi

Kể lại cuộc nói chuyện của chiếc ghế gãy với chiếc bàn mà em vô tình nghe được vào buổi trực nhật lớp.

256

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6