Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Thế rồi, từ điều này sang điều khác, thầy Ha-men nói với chúng tôi về tiếng Pháp, bảo rằng đó là thứ ngôn ngữ hay nhất trên thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất: phải giữ lấy nó trong chúng ta và đừng bao giờ lãng quên nó, bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…
Rồi thầy cầm một quyển ngữ pháp và đọc bài học cho chúng tôi. Tôi kinh ngạc thấy sao mình hiểu đến thế. Tất cả những điều thầy nói, tôi thấy thật dễ dàng, dễ dàng. Tôi cũng cho là chưa bao giờ mình chăm chú nghe đến thế, và cả thầy giáo nữa, chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến thế. Cứ như thể trước khi ra đi, con người tội nghiệp muốn truyền thụ toàn bộ tri thức của mình, muốn đưa ngay một lúc tri thức ấy vào đầu óc chúng tôi.

(trích “Buổi học cuối cùng”, An-phông-xơ Đô-đê, theo Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục, 2014, tr.52)
1. Câu chuyện được kể diễn ra trong hoàn cảnh, thời gian, địa điểm nào? Em hiểu như thế nào về nhan đề tác phẩm?
2. Vì sao cậu bé lại thấy hiểu bài một cách dễ dàng, khác hẳn mọi buổi học khác?
3. Thái độ của thầy Ha-men trong đoạn văn được miêu tả như thế nào?
4. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10-15 câu) nêu suy nghĩ của em về câu nói của thầy Ha-men: khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…

270

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6