Chi tiết câu hỏi

1. Sau khi bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” ra đời và được đưa vào chương trình sách Giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1, nhà thơ Minh Huệ có ý định sửa lại hai câu thơ: Mái lều tranh xơ xác thành Lều tranh sương phủ bạc. Theo em tại sao nhà thơ lại không sửa nữa?
2. Nhà thơ Minh Huệ từng tâm sự: Bên cạnh hình tượng Bác Hồ, ngọn lửa là “một nhân vật không thể thiếu” trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”.
Hình ảnh ngọn lửa trong bài thơ được miêu tả sinh động và mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Qua bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”, em hãy:
a) Ghi ra những câu thơ có hình ảnh ngọn lửa.
b) Nêu cảm nhận của em về ý nghĩa của hình ảnh ngọn lửa trong bài thơ.

556

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6