Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.
Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.
Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
Rồi bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.

(theo Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục, 2014, tr.63) 1. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
2. Hình tượng Bác Hồ trong đoạn thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của ai? Cách miêu tả đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện tâm hồn cao đẹp của Bác Hồ và tấm lòng của anh bộ đội đối với vị lãnh tụ?
3. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu cảm của những từ láy trong đoạn thơ.
4. Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ qua đoạn thơ.

164

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6