Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
- Lần thứ ba thức dậy
Anh hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phăng phắc.
Anh vội vàng nằng nặc:
- Mời Bác ngủ Bác ơi!
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi, mời Bác ngủ
- Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không an lòng
Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn...
Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau.
(trích “Đêm nay Bác không ngủ”, Minh Huệ, theo Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục, 2014, tr.65)
1. Đoạn thơ được làm theo thể thơ gì? Thể thơ ấy có thích hợp với cách kể chuyện của bài thơ không?
2. Qua cảm nghĩ của anh đội viên, hình ảnh Bác Hồ và tấm lòng của Bác đã được khắc họa sâu đậm như thế nào?
3. Vì sao trong bài thơ tác giả không kể lại lần thứ hai anh đội viên tỉnh dậy?
4. Dựa theo đoạn thơ, em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của anh đội viên trong lần thứ 3 thức dậy.

156

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6