Chi tiết câu hỏi

1. Bài thơ “Lượm” của Tố Hữu (Ngữ văn 6, tập 2) được viết theo thể thơ 4 chữ gồm 15 khổ thơ, nhưng có khổ thơ được cấu tạo đặc biệt:
Ra thế
Lượm ơi!
và lại có khổ thơ chỉ có 1 câu:
Lượm ơi còn không?
Em hãy phân tích tác dụng của cách diễn đạt trên trong việc biểu đạt cảm xúc của tác giả.
2. Dựa vào bài thơ “Lượm”, em hãy viết thành một bài văn bằng lời kể của tác giả.

296

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6