Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Ngày Huế đổ máu,
Chú Hà Nội về,
Tình cờ chú cháu,
Gặp nhau Hàng Bè.
Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh,
Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng...

(Lượm, Tố Hữu, Thơ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994)
1. Đoạn thơ được làm theo thể thơ gì? Thể thơ ấy có thích hợp với cách kể chuyện của bài thơ không?
2. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu cảm của những từ láy trong đoạn thơ.
3. Câu thơ “Ngày Huế đổ máu” có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh chú bé Lượm trong đoạn thơ trên.

187

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6