Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
- "Cháu đi liên lạc,
Vui lắm chú à.
Ở đồn Mang Cá,
Thích hơn ở nhà!"
Cháu cười híp mí,
Má đỏ bồ quân:
- "Thôi, chào đồng chí!"
Cháu đi xa dần...
Cháu đi đường cháu,
Chú lên đường ra,
Ðến nay tháng sáu,
Chợt nghe tin nhà.
Ra thế,
Lượm ơi!
(Lượm, Tố Hữu, Thơ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994)
1. Đoạn thơ kể và tả về Lượm qua những sự việc nào, bằng lời của ai?
2. Trong đoạn thơ, người kể chuyện gọi Lượm bằng nhiều từ xưng hô khác nhau. Em hãy chỉ ra những từ ấy và phân tích tác dụng của sự thay đổi cách gọi này với việc biểu hiện thái độ, quan hệ tình cảm của tác giả với Lượm.
3. Trong đoạn thơ này có câu thơ và khổ thơ được cấu tạo đặc biệt. Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của nó trong việc biểu hiện cảm xúc của tác giả.
4. Vào vai người kể chuyện, em hãy viết một đoạn văn ngắn thể hiện cảm xúc của mình trước tin Lượm hi sinh.

167

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6