Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Bỗng loè chớp đỏ,
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ,
Một dòng máu tươi!
Cháu nằm trên lúa,
Tay nắm chặt bông,
Lúa thơm mùi sữa,
Hồn bay giữa đồng.
Lượm ơi, còn không?
Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh.
Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng...

(Lượm, Tố Hữu, Thơ, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994)
1. Đoạn thơ kể, tả về sự việc gì?
2. Trong đoạn thơ này có khổ thơ được cấu tạo đặc biệt. Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của nó trong việc biểu hiện cảm xúc của tác giả.
3. Câu thơ “Lượm ơi, còn không?” đặt ở gần cuối bài thơnhư một câu hỏi đau xót về sự hi sinh của Lượm. Vì sao sau câu thơ ấy tác giả lặp lại hai khổ thơ ở đoạn đầu với hình ảnh Lượm hồn nhiên, vui tươi?
4. Viết một đoạn văn khoảng mười dòng miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của Lượm.

398

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6