Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào quan niệm được sức mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go thử thách. Người ta giờ đây đã hiểu lòng yêu của mình lớn đến dường nào, yêu người thân, yêu Tổ quốc, yêu nước Nga, yêu Liên bang Xô Viết. Điều đó ta đã hiểu, khi kẻ thù giơ tay khả ố động đến Tổ quốc chúng ta. Ai là kẻ chẳng cảm thấy, mùa thu qua, điều giản dị này: “Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa?”.
(I.Ê-ren-bua, Thời gian ủng hộ chúng ta, tập tùy bút, Thép Mới dịch, NXB Văn nghệ, 1954)
1. Nêu đại ý của đoạn trích trên.
2. Vì sao tác giả cho rằng: Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. ?
3. Viết 1 đoạn văn (khoảng 10 câu) nói về điều em ấn tượng nhất ở quê hương mình.

362

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6