Chi tiết câu hỏi

1. a) Nhân hóa là gì?
b) Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân hóa trong đoạn văn sau:
Càng về ngược, vườn tược càng um tùm. Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt. Đã đến Phường Rạnh. Thuyền chuẩn bị vượt thác
(Vượt Thác – Võ Quảng) 2. Hãy viết bài văn tả cảnh sân trường em giờ ra chơi.

312

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6