Chi tiết câu hỏi

Hàng tuần em đều được tham dự một tiết Sinh hoạt đội ở lớp. Hãy viết bài văn tả lại tiết học ấy.

185

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6