Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Cầu Long Biên khi mới khánh thành, mang tên Toàn quyền Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ là Đu-me và người dân thường gọi là cầu Đu-me… Chiều dài của cầu là 2290m (kể cả phần cầu dẫn với chín nhịp dài và mười nhịp ngắn). Nhìn từ xa, xầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “dải lụa” ấy nặng tới 17 nghìn tấn! Cầu Long Biên là một trong những kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. Xét về mặt kĩ thuật thì cầu Long Biên được coi là một thành tựu quan trọng trong đời sống văn minh cầu sắt. Nó được xây dựng không chỉ bằng mồ hôi mà còn bằng xương máu của bao con người. Người ta còn ghi lại những cảnh ăn ở khổ cực của dân phu Việt Nam với những cảnh đối xử tàn nhẫn của các ông chủ người Pháp đã khiến cho hàng nghìn người Việt Nam bị chết trong quá trình làm cầu.
(Theo Thúy Lan, báo Người Hà Nội)
1. Vì sao văn bản “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” được coi là văn bản nhật dụng?
2. Em biết được những điều gì về cầu Long Biên qua đoạn trích trên?
3. Câu văn “Nó được xây dựng không chỉ bằng mồ hôi mà còn bằng xương máu của bao con người.” gợi cho em những suy nghĩ gì?
4. Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nói về một trong những vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương em.

329

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6