Chi tiết câu hỏi

1. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong các câu ca dao sau:
a, Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
b, Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

2. Người mẹ trong văn bản “Cổng trường mở ra” đã nói với con mình rằng: "bước qua cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Em hãy viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) nêu cảm nhận của mình về câu nói ấy của người mẹ dành cho con.

192

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7