Chi tiết câu hỏi

Viết bài văn nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh thể hiện qua hai bài thơ “Cảnh khuya” “Rằm tháng Giêng”.

213

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7