Chi tiết câu hỏi

1. Tạo các từ ghép đẳng lập, ghép chính phụ, từ láy toàn bộ, láy bộ phận từ các tiếng sau. - xanh
- nhớ
- đen
2. Tìm từ khác biệt trong mỗi dãy từ sau.
a/ đường đất, đường sá, đường làng, đường nhựa
b/ phố phường, phố xá, đường phố, phố cổ
c/ hom hem, gầy gò, gầy guộc, hồng hào, lẻo khoẻo
d/ vàng nhạt, vàng vọt, vàng khè, vàng tươi

3. Người mẹ trong văn bản “Cổng trường mở ra” đã nói với con mình rằng: "bước qua cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Em hãy viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) nêu cảm nhận của mình về câu nói ấy của người mẹ dành cho con.

279

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7