Chi tiết câu hỏi

1. Xếp các từ Hán Việt sau thành 3 nhóm: từ đơn, từ ghép đẳng lập, từ ghép chính phụ:
quốc gia, quả, độc lập, thiên địa, giáo viên, sách, học sinh, học hành, thư, sinh vật, chiến tranh, quốc kì, đại dương, kiếm, ngoại giao, đảo, bình đẳng, danh nhân, quyền lợi, thủ thành
2. Nêu tác dụng của việc sử dụng các từ Hán Việt trong đoạn thơ sau:
Lối xưa xe ngựa, hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài, bóng tịch dương

(Thăng Long thành hoài cổ, Bà Huyện Thanh Quan)
3. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) nêu cảm nhận của em về 4 câu thơ đầu trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.

133

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7