Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà

(Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011)
1. Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ nào? Của ai?
2. Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả ở thời điểm nào trong ngày? Thời điểm đó có lợi thế gì trong việc bộc lộ tâm trạng của tác giả?
3. Từ “lom khom”, “lác đác” được đảo lên đầu câu có tác dụng gì?
4. Viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) nêu cảm nhận của em về khung cảnh Đèo Ngang trong đoạn thơ.

169

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7