Chi tiết câu hỏi

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Phi lưu trực há tam thiên xích
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên

(Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011)
1. Chép lại bản dịch thơ của bài thơ trên.
2. Xác định vị trí đứng ngắm thác nước của tác giả. Vị trí đó có lợi như thế nào trong việc phát hiện những đặc điểm của thác nước?
3. Nêu lên những vẻ đẹp khác nhau của thác nước đã được Lí Bạch phát hiện và miêu tả trong ba câu tiếp theo.
4. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) trình bày cảm nhận của mình về tâm hồn và tính cách nhà thơ được thể hiện qua cảnh vật.

265

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7