Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?

(Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I, NXB Văn học, Hà Nội, 1987)
1. Chép lại chính xác phần phiên âm của bài thơ trên.
2. Chỉ ra và phân tích phép đối được sử dụng trong hai câu đầu bài thơ.
3. Sự biểu hiện của tình quê hương ở hai câu thơ trên và hai câu dưới có gì khác nhau về giọng điệu?
4. Căn cứ vào bản dịch nghĩa bài “Hồi hương ngẫu thư” và những điều cảm nhận được qua bài thơ, em hãy so sánh hai bản dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ (ở trên) và bản dịch của Trần Trọng San dưới đây:
Trẻ đi, già trở lại nhà
Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu
Gặp nhau mà chẳng biết nhau
Trẻ cười hỏi: “Khách từ đâu đến làng?”

245

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7