Chi tiết câu hỏi

1.
a) Thế nào là đại từ? Đại từ đảm nhiệm những vai trò ngữ pháp nào?
b) Xác định đại từ trong các câu sau và cho biết đại từ được dùng để làm gì?
Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn cho gầy cò con?

(ca dao)
Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
(Nguyễn Khuyến)
2. Viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) nêu cảm nhận của em về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Bạn đến chơi nhà.

374

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7