Chi tiết câu hỏi

1. Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Sông núi nước Nam” (Lí Thường Kiệt)
2. Viết một đoạn văn (15-20 dòng) phát biểu cảm nghĩ của em về hình ảnh người mẹ của En-ri-cô trong văn bản “Mẹ tôi” (Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi)

260

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7