Chi tiết câu hỏi

Hãy viết một bài văn nêu suy nghĩ của em về hình ảnh người bà trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh.

164

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7