Chi tiết câu hỏi

1. Đọc bài ca dao sau:
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn,
Đài Nghiên, tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

Trình bày suy nghĩ của em về câu hỏi cuối bài thơ bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng)?
2. Em hãy lí giải hành động “ngẩng đầu”“cúi đầu” của tác giả Lí Bạch trong bài thơ “Tĩnh dạ tứ” bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu)

338

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7