Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về hai bài thơ “Cảnh khuya”“Rằm tháng giêng” của Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng:
“Hai bài thơ đã cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của Bác: Đó là sự hòa hợp thống nhất giữa tâm hồn nghệ sĩ với cốt cách của người chiến sĩ”. Bằng hiểu biết của em về hai bài thơ, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

5246

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7